اخبار

خبر
ارتقای دکتر حمید گرجی به مرتبه استادی

خبر

ارتقای دکتر حمید گرجی به مرتبه استادی

ادامه مطلب
اطلاعیه مصاحبه از داوطلبان آزمون دکتری تخصصی (PhD) سال ۱۴۰۱
اطلاعیه مصاحبه از داوطلبان آزمون دکتری تخصصی (PhD) سال ۱۴۰۱

اطلاعیه مصاحبه از داوطلبان آزمون دکتری تخصصی (PhD) سال ۱۴۰۱

قابل توجه متقاضیان ورود به دوره دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل: لطفا اطلاعات لازم در مورد نحوه ثبت نام، پذیرش و مصاحبه دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ مهندسی مکانیک را از طریق فایل زیر مطالعه نمایید.

ادامه مطلب
خبر
ارتقای دکتر حامد افراسیاب و دکتر محمدجواد میرنیا به مرتبه دانشیاری

خبر

ارتقای دکتر حامد افراسیاب و دکتر محمدجواد میرنیا به مرتبه دانشیاری

ادامه مطلب
خبر
ارتقای دکتر علی معظمی گودرزی به مرتبه دانشیاری

خبر

ارتقای دکتر علی معظمی گودرزی به مرتبه دانشیاری

ادامه مطلب
رویداد
قرارگیری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در جایگاه نخست دانشگاه های کشور؛ بر اساس اعلام نتایج رتبه بندی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ موسسه بین‌المللی تایمز موسوم به THE World University Ranking ۲۰۲۲

رویداد

قرارگیری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در جایگاه نخست دانشگاه های کشور؛ بر اساس اعلام نتایج رتبه بندی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ موسسه بین‌المللی تایمز موسوم به THE World University Ranking ۲۰۲۲

ادامه مطلب
خبر
انتخاب دو دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان نخبگان برگزیده جایزه البرز ۱۴۰۰

خبر

انتخاب دو دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان نخبگان برگزیده جایزه البرز ۱۴۰۰

ادامه مطلب
خبر
ارتقای دکتر روزبه شفقت به مرتبه استادی

خبر

ارتقای دکتر روزبه شفقت به مرتبه استادی

ادامه مطلب
خبر
ارتقای دکتر محسن شیخ الاسلامی کندلوسی به مرتبه دانشیاری

خبر

ارتقای دکتر محسن شیخ الاسلامی کندلوسی به مرتبه دانشیاری

ادامه مطلب